Pomoč na domu

Jan 23, 2023

Vsi si želimo čim dlje živeti v zavetju lastnega doma. V kolikor s starostjo postanejo hišna opravila in skrb za lastno nego prevelik zalogaj, pa obstaja možnost pomoči na domu.

Pomoč na domu

Foto: Shutterstock

Slednja je namenjena posameznikom, ki živijo doma, vendar zaradi različnih vzrokov ne morejo več v celoti skrbeti zase, pri tem pa jim tudi njihovi bližnji ne morejo v zadostni meri pomagati.

Z ustrezno pomočjo na domu se lahko tudi nadomesti potrebo po premestitvi v dom za starejše in se posamezniku omogoči, da čim dlje ostane v domačem okolju.

Kaj lahko dobim v okviru pomoči na domu?

Storitev pomoč na domu lahko obsega naslednje vrste pomoči:

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov);
  • gospodinjska pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora);
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo)

Dejanski obseg pomoči se določi glede na potrebe upravičenca. Izvaja se lahko vse dni v tednu, je pa omenjena na največ 20 ur tedensko. V izjemnih primerih se lahko ob povečanih potrebah upravičenca poveča za tretjino.

Kdo je upravičen do pomoči na domu?

Do tega so upravičene osebe,  ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem okolju, vendar se zaradi starosti ali pa hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati same.

Cena pomoči na domu

Cena storitev pomoči na domu je od kraja do kraja različna. Organizacija pomoči na domu namreč spada v pristojnost občin. Te izberejo tudi izvajalca, ki nato storitev izvaja v okviru mreže javne službe. Občine morajo po zakonu tovrstno pomoč sofinancirati in sicer najmanj v višini 50%, v povprečji pa okoli 70% celotnih stroškov. Cena, ki jo plača uporabnik, zato torej ni povsod enaka. Odvisna je tudi od tega, ali se pomoč izvaja ob delavnikih ali ob vikendih. V povprečju pa znaša okoli 6 EUR/na uro.

Kaj pa, če ne zmorem plačati pomoči na domu?

Upravičenci, ki storitve ne morejo plačati, se lahko obrnejo pristojni Center za socialno delo in zaprosite za oprostitev plačila. Tamkajšnji svetovalci lahko tudi preverijo, ali ste morda upravičeni tudi do kakšne dodatne pomoči s strani javnih sredstev, recimo dodatek za pomoč in strežbo.

Postopek pridobitve pomoči na domu

Postopek se začne tako, da posameznik odda vlogo, in sicer na sedežu ponudnika pomoči ali pa pisno po pošti. Strokovni delavci preverijo upravičenost do storitve ter se z uporabnikom (in svojci) natančneje pogovorijo o potrebnem obsegu pomoči. Skupaj naredijo načrt, ki je prilagojen potrebam uporabnika, nato se storitev lahko prične izvajati.

Seznam izvajalcev pomoči na domu

Inštitut RS za socialno varstvo (IRSSV) je objavil seznam izvajalcev pomoči na domu, skupaj tudi njihovimi kontaktnimi podatki in ceno njihovih storitev. Ogledate si ga lahko TUKAJ.

Se vam zdi članek uporaben?  S prijavo na E-novice boste obveščeni o najbolj koristnih vsebinah in popustih po elektronski pošti.